Петиция № 0003/2018, внесена от Беата Бихари, с унгарско гражданство, относно предполагаемо нарушение на член 3 от Директива 2014/52/ЕС в Унгария  
Данни на петицията  

0003/2018

Заглавие на резюмето: Петиция № 0003/2018, внесена от Беата Бихари, с унгарско гражданство, относно предполагаемо нарушение на член 3 от Директива 2014/52/ЕС в Унгария

Номер на петицията: 0003/2018

Теми: Енергетика,  Права на собственост,  Околна среда,  Здраве,  Основни права,  Селско стопанство

Държава: Унгария

Данни на вносителя на петицията  

Име: Beáta Bihari

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията счита, че проектът за електропровод с високо напрежение от 400 kV, който предстои да се построи в нейния регион в Унгария, е в нарушение на член 3 от Директива № 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда.Related information