Петиция № 0082/2019, внесена от Елена Михаела Блейдея, с румънско гражданство, за по-добро използване на найлоновите опаковки  
Данни на петицията  

0082/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 0082/2019, внесена от Елена Михаела Блейдея, с румънско гражданство, за по-добро използване на найлоновите опаковки

Номер на петицията: 0082/2019

Теми: Околна среда – отпадъци

Държава: Франция

Данни на вносителя на петицията  

Име: Elena Mihaela Blejdea

Резюме на петицията  

Вносителката на петицията посочва, че многото малки продукти, като бисквити или сладкиши, са опаковани в отделни найлонови опаковки, които след това са ненужно опаковани в по-голяма найлонова опаковка. Тя твърди, че тази практика противоречи на целта на Директива 94/62/ЕО за опаковките и отпадъците от опаковки, а именно да се предотврати образуването на отпадъци от опаковки и да се намали въздействието на опаковките върху околната среда. Тя счита, че докато тези дребни предмети не се продават поотделно, те не трябва да се опаковат в отделни найлонови опаковки.