Петиция № 0103/2019, внесена от M.P.P., с испанско гражданство, от името на предприятието „Armadora Parleros“, относно проверката на мощността на двигателя на испанските риболовни кораби  
Данни на петицията  

0103/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 0103/2019, внесена от M.P.P., с испанско гражданство, от името на предприятието „Armadora Parleros“, относно проверката на мощността на двигателя на испанските риболовни кораби

Номер на петицията: 0103/2019

Теми: Рибарство и морско дело

Държава: Испания

Данни на вносителя на петицията  

Име: E. P.

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията изразява съмнения относно следваните процедури за проверка на мощността на двигателя на испанските риболовни кораби, като твърди, че проверката е правена само през 2016 и 2017 г. за траулери, извършващи риболов в Бискайския залив и на северозапад. С други думи проверката е правена на случайна и непредставителна извадка от общия брой регистрирани риболовни кораби, с което се нарушава Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета.