Петиция № 0123/2019, внесена от V. K., с хърватско гражданство, относно предполагаемото нарушение на законодателството в областта на околната среда от страна на Словения  
Данни на петицията  

0123/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 0123/2019, внесена от V. K., с хърватско гражданство, относно предполагаемото нарушение на законодателството в областта на околната среда от страна на Словения

Номер на петицията: 0123/2019

Теми: Околна среда,  Околна среда – оценки на въздействието върху околната среда

Държава: Словения

Данни на вносителя на петицията  

Име: E. P.

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията се оплаква от начина, по който Европейската комисия е разгледала жалбата му за проекта на правителството на Словения за построяването на втория коловоз на железопътна линия Копер – Дваца, което според него ще доведе до необратими щети на защитена зона по „Натура 2000“. Той също е подал жалба до европейския омбудсман.