Петиция № 0157/2020, внесена от Петър Пенчев, с българско гражданство, от името на Асоциация на свободното слово „Анна Политковская“, относно незавършения язовир на река Огоста в България  
Данни на петицията  

0157/2020

Заглавие на резюмето: Петиция № 0157/2020, внесена от Петър Пенчев, с българско гражданство, от името на Асоциация на свободното слово „Анна Политковская“, относно незавършения язовир на река Огоста в България

Номер на петицията: 0157/2020

Теми: Външни отношения,  Околна среда – води,  Сигурност

Държава: Румъния,  България

Наименование на сдружение: Асоциация на свободното слово “Анна Политковская” и Национално движение „Екогласност”

Данни на вносителя на петицията  

Име: Петър Пенчев Троянски

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията призовава за спешни действия, като твърди, че има случаи на неприемливо наличие на вода под стената на язовир Огоста, вторият по големина на Балканския полуостров. Той твърди, че 21 селища в България ще пострадат и че водата навлиза на 60 км в Румъния. Вносителят на петицията твърди, че дори преди пускането в експлоатация на язовира е имало пропуски, като недовършеното изграждане на всеобхватна инжекционна завеса под цялата дължина на язовирната стена. След неотдавнашното затваряне на основната хидравлична система със затворена верига на основния изходен отвор, понастоящем са налични значителни количества вода в изпускателния канал, за което с основание се предполага, че доказва нарастващото въздействие на неизградената инжекционна завеса.