Петиция № 0169/2019, внесена от P. T., с българско гражданство, представляваща Съюза на европейските производители на зелена енергия (UEGEP), относно предполагаемо нарушаване на правилата за конкуренцията на българския енергиен пазар  
Данни на петицията  

0169/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 0169/2019, внесена от P. T., с българско гражданство, представляваща Съюза на европейските производители на зелена енергия (UEGEP), относно предполагаемо нарушаване на правилата за конкуренцията на българския енергиен пазар

Номер на петицията: 0169/2019

Теми: Конкуренция

Държава: България

Наименование на сдружение: Union of European Producers of Green Energy (UEGEP)

Данни на вносителя на петицията  

Име: P. T.

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията твърди, че има три български дружества за енергоразпределение, на които се позволява да оперират с господстващо положение. От една страна, тя твърди, че те купуват енергия от 273 производители на енергия от възобновяеми източници в рамките на програмата за развитие на селските райони на по-ниска цена от тази, която би трябвало да заплатят съгласно договорните си задължения. От друга страна, тя твърди, че една и съща енергоразпределителна компания купува енергия от дружества, които са се ползвали от национално финансиране и финансиране от ЕС на цена, по-висока от предвидената от закона. Тя твърди, че горепосочените практики представляват нарушение на Закона за защита на конкуренцията в България, както и на член 106, пар. 1 и член 102 от ДФЕС.