Петиция № 0212/2019, внесена от Жузе Карвалю, с португалско гражданство, относно признаването от страна на Португалия на международни удостоверения за развлекателни плавателни съдове, издадени в Нидерландия  
Данни на петицията  

0212/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 0212/2019, внесена от Жузе Карвалю, с португалско гражданство, относно признаването от страна на Португалия на международни удостоверения за развлекателни плавателни съдове, издадени в Нидерландия

Номер на петицията: 0212/2019

Теми: Транспорт,  Рибарство и морско дело

Държава: Португалия

Данни на вносителя на петицията  

Име: José Carvalho

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията заявява, че плавателните съдове за развлечение, регистрирани в Нидерландия, са лишени от достъп в португалски крайбрежни и вътрешни води, което представлява нарушение на законодателството на ЕС и на международното законодателство. Той твърди, че международните удостоверения за развлекателни плавателни съдове (ICP), издадени от нидерландските органи въз основа на Резолюция № 13 на Икономическата комисия за Европа на ООН, следва да бъдат приемани от португалските органи като валидни документи, въпреки че те не представляват действителни регистрации на флагове.