Петиция № 0233/2019, внесена от Кристин Гибсън, с британско гражданство, относно нуждата от втори референдум за Брексит  
Данни на петицията  

0233/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 0233/2019, внесена от Кристин Гибсън, с британско гражданство, относно нуждата от втори референдум за Брексит

Номер на петицията: 0233/2019

Теми: Основни права

Държава: Дания,  Франция,  Обединено кралство,  Гърция,  Румъния,  Словения,  Латвия,  Европейски съюз,  Чешка република,  Естония,  Португалия,  Полша,  Германия,  Ирландия,  Нидерландия,  България,  Люксембург,  Литва,  Кипър,  Финландия,  Швеция,  Словакия,  Италия,  Малта,  Белгия,  Австрия,  Унгария,  Испания,  Хърватия

Наименование на сдружение: Keep it Green (unincorporated association local environmental group)

Данни на вносителя на петицията  

Име: Christine Gibson

Резюме на петицията  

Вносителката на петицията призовава Европейския съюз да направи всичко възможно, за да защити правата и интересите на тези британски граждани, които желаят втори референдум за Брексит. Тя също така посочва, че всяко решение, произтичащо от този референдум, трябва да съдържа задължението на Обединеното кралство, включително и на Северна Ирландия, да спазва разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека и законодателството на ЕС в областта на околната среда.