Петиция № 0331/2019, внесена от Елена Бланко Фуенте, с испанско гражданство, относно прилагането на Регламент (ЕО) № 833/2004 за координация на системите за социална сигурност в ЕС  
Данни на петицията  

0331/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 0331/2019, внесена от Елена Бланко Фуенте, с испанско гражданство, относно прилагането на Регламент (ЕО) № 833/2004 за координация на системите за социална сигурност в ЕС

Номер на петицията: 0331/2019

Теми: Социални въпроси

Държава: Испания

Данни на вносителя на петицията  

Име: Elena Blanco Fuente

Резюме на петицията  

Вносителката на петицията се оплаква, че от май 2020 г., поради Регламент (ЕО) № 833/2004, тя ще бъде задължена да плаща вноски за социално осигуряване в държавата, в която извършва професионалната си дейност (Португалия), въпреки факта, че държавата, в която тя декларира данъците си и в която е била наета на работа, е Испания. Вносителката на петицията е национална държавна служителка, която се е преместила в рамките на доброволна мобилност. Тя твърди, че това сериозно ще навреди на живота ѝ и на живота на всички работещи, засегнати от този регламент. Тя счита, че това ще доведе до значително намаляване на нейната нетна заплата, пенсии и социални ползи, като се има предвид, че условията на социално осигуряване в Португалия не са същите като в Испания. Също така това ще промени техните придобити права – например няма да могат да получат лечение, ако са хоспитализирани или сериозно болни в своята държава на произход. Тя счита, че регламентът не следва да се прилага със задна дата или че при всяко положение данъкоплатците следва да могат да избират къде да плащат вноски за социално осигуряване, за да могат да запазят най-благоприятния за себе си вариант.