Петиция № 0345/2018, внесена от W.P.K., с полско гражданство, относно нарушението на принципа за разделение на властите в Полша  
Данни на петицията  

0345/2018

Заглавие на резюмето: Петиция № 0345/2018, внесена от W.P.K., с полско гражданство, относно нарушението на принципа за разделение на властите в Полша

Номер на петицията: 0345/2018

Теми: Конституционни въпроси

Държава: Полша

Данни на вносителя на петицията  

Име: W. K.

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията осъжда разпоредбите на нов законодателен акт, насочен към реформирането на Националния съдебен съвет, най-висшия съдебен саморегулиращ се орган, състоящ се от 25 членове. Съгласно този закон 15-те съдии, номинирани от органите на самоуправление (асоциация на съдиите), ще бъдат избирани вместо това от долната камара на Парламента на Полша (Сейма). Вносителят на петицията твърди, че това изменение е противоконституционно, противоречи на правото на Съюза и то сериозно подкопава независимостта на съдебната власт.Related information