Петиция № 0444/2019, внесена от L.R.G., с испанско гражданство, относно огромно депо за отпадъци в открит рудник в провинция Луго, Испания  
Данни на петицията  

0444/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 0444/2019, внесена от L.R.G., с испанско гражданство, относно огромно депо за отпадъци в открит рудник в провинция Луго, Испания

Номер на петицията: 0444/2019

Теми: Околна среда – отпадъци,  Околна среда – опазване и съхранение

Държава: Испания

Данни на вносителя на петицията  

Име: L. R.

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията съобщава за съществуването в провинция Луго на огромно депо за отпадъци, разположено в открита рудна мина, в която се инфилтрират подпочвени води. Той счита, че това нарушава испанското законодателство. Според вносителя на петицията това не е нито законно съоръжение за депониране на отпадъци, нито дейност по оползотворяване на отпадъци.