Петиция № 0458/2018, внесена от M.F., с френско гражданство, относно забраната на отглеждането на животни с цел производство на кожи в Европа и вноса на кожи от трети страни  
Данни на петицията  

0458/2018

Заглавие на резюмето: Петиция № 0458/2018, внесена от M.F., с френско гражданство, относно забраната на отглеждането на животни с цел производство на кожи в Европа и вноса на кожи от трети страни

Номер на петицията: 0458/2018

Теми: Хуманно отношение към животните

Държава: Европейски съюз

Данни на вносителя на петицията  

Име: E. P.

Резюме на петицията  

Вносителката на петицията призовава Европейския парламент да забрани отглеждането на животни с цел производство на кожи в Европа и вноса на кожи с произход от трети държави, основно Китай и Канада. Вносителката на петицията посочва, че норки, лисици, чинчили и зайци живеят в ужасяващи условия в повече от 5 000 ферми в Европа преди да бъдат жестоко умъртвени. Вносителката на петицията твърди също така, че поради използването на отровни вещества кожената промишленост е една от най-замърсяващите в света, както по отношение на околната среда, така и по отношение на хората.