Петиция № 0610/2018, внесена от Маринела Коломбо, с италианско гражданство, относно дискриминационната практика на италианската държава във връзка с издаването и подновяването на паспорти на италианските родители  
Данни на петицията  

0610/2018

Заглавие на резюмето: Петиция № 0610/2018, внесена от Маринела Коломбо, с италианско гражданство, относно дискриминационната практика на италианската държава във връзка с издаването и подновяването на паспорти на италианските родители

Номер на петицията: 0610/2018

Теми: Основни права

Държава: Италия

Данни на вносителя на петицията  

Име: Marinella Colombo

Резюме на петицията  

Вносителката на петицията се оплаква от дискриминационната практика на италианската държава, що се отнася до издаването и подновяването на паспорти на италианските родители. Вносителката на петицията обяснява, че за да може един италиански родител да издаде или поднови собствения си паспорт, е необходимо да получи съгласието на другия родител, дори в случаите, когато това е бивш съпруг или съпруга или бивш несемеен партньор, който е напуснал Италия с децата им. Тази практика е не само изключително унизителна, но също така и изключително сложна в случаите, в които бившите съпруг или съпруга напускат страната с децата, без да упоменат адрес. Вносителката на петицията твърди, че в тези случаи италианският родител се принуждава да се обърне към съдия по настойничеството, за да се сдобие с паспорт. Вносителката на петицията призовава за незабавното прекратяване на тази дискриминационна практика от страна на италианската държава, която е в ущърб на собствените ѝ граждани.