Петиция № 0628/2019, внесена от P.C.P., с испанско гражданство, относно предполагаемото неправилно използване на финансиране от ЕФРР за научни изследвания в Испания  
Данни на петицията  

0628/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 0628/2019, внесена от P.C.P., с испанско гражданство, относно предполагаемото неправилно използване на финансиране от ЕФРР за научни изследвания в Испания

Номер на петицията: 0628/2019

Теми: Регионална политика

Държава: Испания

Данни на вносителя на петицията  

Име: P. C.

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията се оплаква, че Испания използва средства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), за да финансира помощи за най-развитите региони, докато тези средства би следвало да се използват за подпомагане на по-слабо развитите региони при провеждането на научни изследвания. Според вносителя това има обратен ефект, тъй като задълбочава разликите между отделните региони в Испания. В резултат на това средствата от ЕФРР не осигуряват никакво сравнително предимство за най-необлагодетелстваните региони.