Петиция № 0629/2019, внесена от Малгожата Яновска, с полско гражданство, относно решението на правителството за намаляване на площта на национален парк Świętokrzyski (защитена природна зона в Полша)  
Данни на петицията  

0629/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 0629/2019, внесена от Малгожата Яновска, с полско гражданство, относно решението на правителството за намаляване на площта на национален парк Świętokrzyski (защитена природна зона в Полша)

Номер на петицията: 0629/2019

Теми: Околна среда – опазване и съхранение,  Околна среда

Държава: Полша

Данни на вносителя на петицията  

Име: Małgorzata Janowska

Резюме на петицията  

Вносителката на петицията уведомява, че полското правителство иска да намали площта на национален парк Świętokrzyski и да даде част от него на Ордена на облатите (Католическата църква). Тя изразява загриженост относно евентуалната липса на защита на застрашените животни и растителни видове в парка поради намаляването на площта на защитената зона. Според нея полското правителство излага тази територия на риск и не зачита интересите на бъдещите поколения. Вносителката поставя под съмнение по-специално решението за предоставяне на територията в частни ръце. Тя моли Парламента да помогне за защитата на тази част от природата.