Петиция № 0632/2019, внесена от P.D., с полско гражданство, относно отказа за разглеждане на жалбата му във връзка с предполагаемото неприлагане от Комисията на европейското право в областта на автомобилния транспорт  
Данни на петицията  

0632/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 0632/2019, внесена от P.D., с полско гражданство, относно отказа за разглеждане на жалбата му във връзка с предполагаемото неприлагане от Комисията на европейското право в областта на автомобилния транспорт

Номер на петицията: 0632/2019

Теми: Институции

Държава: Полша,  Европейски съюз

Данни на вносителя на петицията  

Име: E. P.

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията, който извършва транспортна дейност в Полша, насочва вниманието към предполагаеми официални пропуски на службите на Комисията. Според него те не са взели надлежно предвид неговата жалба срещу поведението на множество секторни, административни и съдебни органи в Полша, които според твърденията му не са приложили правото на ЕС в областта на автомобилния транспорт. Той счита, че Комисията не е регистрирала първата му жалба и не я е разгледала надлежно. Той поставя под съмнение добрите административни практики на службите на Комисията и се оплаква също така от административната и съдебната неефективност в Полша. Жалбите, подадени от вносителя в Полша, са отхвърлени и поради това той е предприел действия по националния съдебен ред.