Петиция № 0867/2019, внесена от R.P.C., с испанско гражданство, относно мащабно изсичане на дървета в град Виго съгласно стратегия за устойчиво градско развитие  
Данни на петицията  

0867/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 0867/2019, внесена от R.P.C., с испанско гражданство, относно мащабно изсичане на дървета в град Виго съгласно стратегия за устойчиво градско развитие

Номер на петицията: 0867/2019

Теми: Околна среда – опазване и съхранение

Държава: Испания

Данни на вносителя на петицията  

Име: R. P.

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията се оплаква от това, че в проект, иницииран като част от покана за набиране на предложения за стратегия за устойчиво градско развитие, съфинансирана от оперативна програма ЕФРР за устойчив растеж за периода 2014-2020, се предвижда мащабно изсичане на големи дървета, чиято възраст надвишава 70 години (13 лимонови и 41 кестенови дървета), както и преместването и последващото презасаждане на 29 портокалови дървета и 45 камелии, които вече над 40 г. са част от Gran Vía. Според него действията на органите са в нарушение на критериите и целите, указани в поканата за представяне на предложения, и призовава за спиране на проекта и за иницииране на разследване от страна на Комисията.