Петиция № 1023/2018, внесена от C. V., с френско гражданство, относно прекратяване на отглеждането на животни в плен  
Данни на петицията  

1023/2018

Заглавие на резюмето: Петиция № 1023/2018, внесена от C. V., с френско гражданство, относно прекратяване на отглеждането на животни в плен

Номер на петицията: 1023/2018

Теми: Хуманно отношение към животните

Държава: Франция,  Европейски съюз

Данни на вносителя на петицията  

Име: E. P.

Резюме на петицията  

Вносителката на петицията пише в подкрепа на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „Граждани на ЕС призовават за прекратяване на отглеждането на животни в клетки“, регистрирана от Европейската комисия на 11 септември 2018 г.