Петиция № 1035/2019, внесена от C. G. M., с испанско гражданство, от името на Galgos sin Fronteras (асоциация за спасяване и осиновяване на хрътки, използвани предимно за лов) и FAPAM (Федерация на асоциациите за опазване и защита на животни в община Мадрид), относно забраната за използване на хрътки в ловните практики  
Данни на петицията  

1035/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 1035/2019, внесена от C. G. M., с испанско гражданство, от името на Galgos sin Fronteras (асоциация за спасяване и осиновяване на хрътки, използвани предимно за лов) и FAPAM (Федерация на асоциациите за опазване и защита на животни в община Мадрид), относно забраната за използване на хрътки в ловните практики

Номер на петицията: 1035/2019

Теми: Регионална политика,  Околна среда – опазване и съхранение,  Хуманно отношение към животните,  Селско стопанство

Държава: Испания

Наименование на сдружение: GALGOS SIN FRONTERAS Y FAPAM

Данни на вносителя на петицията  

Име: C. G.

Резюме на петицията  

Вносителката на петицията призовава за забрана на лова с хрътки, който според нея противоречи на Директивата за местообитанията, с мотива, че ловът с хрътки е единствената форма на лов в Европа, при която кучето преследва плячката си и я убива. Този процес не е селективен и животни, изложени на риск от изчезване, или от застрашени видове могат да бъдат убити в зоните на мрежата по „Натура 2000“ в нарушение както на Директивата за местообитанията, така и на Директивата за птиците и на програмата LIFE на ЕК за опазване на видовете.