Петиция № 1047/2019, внесена от A. F., с британско гражданство, относно непредоставянето на допълнително удължаване след 31 януари 2020 г., за да може Обединеното кралство да напусне Европейския съюз  
Данни на петицията  

1047/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 1047/2019, внесена от A. F., с британско гражданство, относно непредоставянето на допълнително удължаване след 31 януари 2020 г., за да може Обединеното кралство да напусне Европейския съюз

Номер на петицията: 1047/2019

Теми: Основни права,  Брекзит

Държава: Обединено кралство

Данни на вносителя на петицията  

Име: A. F.

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията отправя искане на Обединеното кралство да не бъде предоставено по-нататъшно удължаване след 31 януари 2020 г., тъй като според него това би било в противоречие с принципите на правовата държава и демокрацията и принципите на добрата администрация. Вносителят на петицията счита, че резултатът от референдума за излизането на Обединеното кралство от ЕС от 23 юни 2016 г. и решението на Върховния съд на Обединеното кралство от 24 септември 2019 г. определят задължението да се улесни излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз без допълнително забавяне.