Петиция № 1048/2019, внесена от Гуидо Сера, с италианско гражданство, относно приемането и признаването на животни за емоционална подкрепа на полети, извършвани от авиокомпании в ЕС  
Данни на петицията  

1048/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 1048/2019, внесена от Гуидо Сера, с италианско гражданство, относно приемането и признаването на животни за емоционална подкрепа на полети, извършвани от авиокомпании в ЕС

Номер на петицията: 1048/2019

Теми: Транспорт

Държава: Европейски съюз

Данни на вносителя на петицията  

Име: Guido Serra

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията заявява, че в момента няма официално признаване на животните за емоционална подкрепа в ЕС. На полети, извършвани от авиокомпании в ЕС, тези животни често пъти не се допускат в салона на самолета. От друга страна, има правила за кучетата-водачи. В САЩ положението е различно: по силата на федералния Закон за американските граждани с увреждания (ADA), животните за емоционална подкрепа се приемат в салона на самолета. В ЕС от друга страна, авиокомпаниите имат избор дали да допуснат или не тези животни в салона на самолета.