Петиция № 1049/2019, внесена от Исак Ибаньес Гарсия, с испанско гражданство, относно бъдещ закон за административните процедури в ЕС  
Данни на петицията  

1049/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 1049/2019, внесена от Исак Ибаньес Гарсия, с испанско гражданство, относно бъдещ закон за административните процедури в ЕС

Номер на петицията: 1049/2019

Теми: Конституционни въпроси

Държава: Европейски съюз

Данни на вносителя на петицията  

Име: Isaac Ibáñez Garcia

Резюме на петицията  

Петицията призовава Европейския парламент да работи за приемането на административен закон чрез приемане на стандарти за добра администрация под формата на директива или регламент на ЕС.