Петиция № 1050/2019, внесена от Санжай Норберт де Маскареняс Енрикес, с португалско гражданство, относно създаването на специална виза за партньори на граждани на ЕС, които са граждани на трета държава, пребиваващи в чужбина  
Данни на петицията  

1050/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 1050/2019, внесена от Санжай Норберт де Маскареняс Енрикес, с португалско гражданство, относно създаването на специална виза за партньори на граждани на ЕС, които са граждани на трета държава, пребиваващи в чужбина

Номер на петицията: 1050/2019

Теми: Основни права,  Вътрешен пазар – свободно движение на хора,  Имиграция,  Социални въпроси

Държава: Европейски съюз

Данни на вносителя на петицията  

Име: Sanjay Norbert De Mascarenhas Henriques

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията, гражданин на ЕС, пребиваващ извън ЕС, подчертава административната тежест, която изпитва, за да пътува до ЕС със съпругата си дори след 14 години брак, тъй като тя е гражданин на трета държава. Вносителят на петицията обяснява, че съпругата му трябва да кандидатства всеки път за шенгенска виза, която предвижда само ограничен срок на престой. Той моли да се обмисли създаването на специална дългосрочна виза за съпрузи/ги, граждани на трети държави, след две години законен брак с гражданин на ЕС. Според вносителя на петицията такава специална виза следва да бъде с продължителност 10 години или, ако това не е възможно, поне 5 години. Подобна виза би улеснила свободата на движение на семействата на граждани на ЕС. Вносителят на петицията обяснява освен това, че местният персонал в консулствата на ЕС или службите, на които е възложено издаването на визи в чужбина, често не са много добре запознати с правата на гражданите на ЕС и може да наложи ненужни допълнителни задължения на техните партньори.