Петиция № 1053/2018, внесена от Бенито Лупианес Лопес, с испанско гражданство, от името на жертвите на измама на iDental в Европа, относно нарушаването на основните им права от страна на дружеството iDental  
Данни на петицията  

1053/2018

Заглавие на резюмето: Петиция № 1053/2018, внесена от Бенито Лупианес Лопес, с испанско гражданство, от името на жертвите на измама на iDental в Европа, относно нарушаването на основните им права от страна на дружеството iDental

Номер на петицията: 1053/2018

Теми: Здраве,  Права на потребителите

Държава: Испания

Наименование на сдружение: Afectadas por la estafa de iDental en Europa

Данни на вносителя на петицията  

Име: Benito Lupiañez Lopez

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията твърди, че хиляди хора са били измамени от дружеството iDental, което е довело до вреди за здравето им. Вносителят на петицията се оплаква, че чрез заблуждаваща реклама относно своите субсидирани услуги дружеството е „задължило“ клиентите да подписват кредитни операции с банкови предприятия и след това систематично е забавяло стоматологичното лечение. Вносителят на петицията съобщава, че срещу това дружество са подадени многобройни жалби от страна на органите за защита на потребителите и здравните органи в цяла Испания. Вносителят на петицията счита, че в тази област липсват подходящи разпоредби. Освен това той приканва Комисията да проведе разследване и да провери дали испанските органи за защита на потребителите и здравните органи са нарушили европейското законодателство, което защитава и регулира правата на потребителите, като издава съответните разрешителни и разрешения на гореспоменатото дружество.