Петиция № 1107/2019, внесена от Матю Клак, с британско гражданство, относно призоваване на СТО да признае, че липсата на нормативна уредба за околната среда представлява „подсъдна субсидия“  
Данни на петицията  

1107/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 1107/2019, внесена от Матю Клак, с британско гражданство, относно призоваване на СТО да признае, че липсата на нормативна уредба за околната среда представлява „подсъдна субсидия“

Номер на петицията: 1107/2019

Теми: Конкуренция,  Околна среда,  Търговия

Държава: Друга държава,  Европейски съюз

Данни на вносителя на петицията  

Име: Matthew Clack

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията призовава ЕС да работи в рамките на СТО за признаване на факта, че слаба или несъществуваща нормативна уредба за околната среда в някои държави представлява истинска, смислена и умишлена „подсъдна субсидия“. Подобно признаване би позволило на други държави с по-строга нормативна уредба за околната среда да налагат мита върху износа на държави замърсители, за да се противодейства на неблагоприятното конкурентно положение, в което се намират техните национални индустрии, защото спазват по-високи екологични стандарти.