Петиция № 1134/2018, внесена от Роса Диес Тагаро, с испанско гражданство, от името на „Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial“, относно предполагаемо неспазване от страна на Испания на законодателството на ЕС относно разпространението на интензивно животновъдство  
Данни на петицията  

1134/2018

Заглавие на резюмето: Петиция № 1134/2018, внесена от Роса Диес Тагаро, с испанско гражданство, от името на „Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial“, относно предполагаемо неспазване от страна на Испания на законодателството на ЕС относно разпространението на интензивно животновъдство

Номер на петицията: 1134/2018

Теми: Хуманно отношение към животните,  Селско стопанство

Държава: Испания

Наименование на сдружение: Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial

Данни на вносителя на петицията  

Име: Rosa Diez Tagarro

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията съобщава, че през последните няколко години в Испания планирането на стопанствата за интензивно животновъдство е нараснало експоненциално с тежки последици за социално-икономическото развитие и околната среда, здравето и качеството на живот в селските райони, където се намират стопанствата. Тя твърди, че буферните зони между отделните животновъдни стопанства и между стопанствата и градските центрове са очевидно недостатъчни. Според нея разликите в законодателствата на отделните държави членки насърчават растежа на стопанствата с интензивно животновъдство в страните, в които правилата не са толкова строги, какъвто е случаят в Испания.