Петиция № 1135/2019, внесена от Даниел Хиршбах, с германско гражданство, подкрепена от два подписа, относно искане за забрана на ултравиолетовите устройства за убиване на насекоми от открити пространства в ЕС  
Данни на петицията  

1135/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 1135/2019, внесена от Даниел Хиршбах, с германско гражданство, подкрепена от два подписа, относно искане за забрана на ултравиолетовите устройства за убиване на насекоми от открити пространства в ЕС

Номер на петицията: 1135/2019

Теми: Хуманно отношение към животните,  Околна среда – опазване и съхранение,  Околна среда,  Здраве,  Градоустройство

Държава: Европейски съюз

Наименование на сдружение: Daniel Hirschbach, Margarita Hirschbach

Данни на вносителя на петицията  

Име: Daniel Hirschbach

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията призовава за забрана на ултравиолетовите устройства за убиване на насекоми от открити пространства в ЕС. Той твърди, че тези устройства причиняват смъртта на значителен брой насекоми.