Петиция № 1156/2019, внесена от Нико Земсрот, с германско гражданство, относно преименуването на пленарната зала на Европейския парламент в Брюксел и установяването на едно седалище на Европейския парламент в Брюксел  
Данни на петицията Petition is in top ten  

1156/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 1156/2019, внесена от Нико Земсрот, с германско гражданство, относно преименуването на пленарната зала на Европейския парламент в Брюксел и установяването на едно седалище на Европейския парламент в Брюксел

Номер на петицията: 1156/2019

Теми: Околна среда – замърсяване,  Институции,  Конституционни въпроси

Държава: Франция,  Люксембург,  Белгия,  Европейски съюз

Данни на вносителя на петицията  

Име: European Parliament

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията описва как Европейският парламент е започнал дейността си през 50-те години в Страсбург, като е използвал сградата на Съвета на Европа, но след това на по-късен етап е взел решение да притежава своя собствена сграда в Брюксел. Пътуването между Брюксел и Страсбург обаче продължило, както са се договорили държавите членки и както е залегнало в Договорите (Протокол № 6), че „Седалището на Европейския парламент е в Страсбург, където се провеждат дванадесетте месечни пленарни заседания, включително и заседанието относно бюджета. Допълнителните пленарни заседания се провеждат в Брюксел [...]“. Вносителят на петицията посочва различни инициативи, предприети от членовете с оглед на установяването на едно седалище в Брюксел. Той подчертава, че положението на Европейския парламент е особено, тъй като не му е позволено да вземе решение относно местоположението на собственото си седалище. Решението, което вносителят предлага, е пленарната зала в Брюксел да се преименува на „СТРАСБУРГ“, като по този начин, в съответствие с правния текст, макар и да заседава в Брюксел, Европейският парламент все пак ще заседава в „Страсбург“. Ето защо вносителят предлага пленарната зала в Брюксел да бъде преименувана и подчертава икономиите по отношение на разходите и околната среда, до които ще доведе това.