Петиция № 1165/2019, внесена от Алфредо Кампос Гарсия, с испанско гражданство, от името на MUN2 и Испано-турското сдружение, относно обработването на заявленията за убежище на турски граждани в Испания  
Данни на петицията  

1165/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 1165/2019, внесена от Алфредо Кампос Гарсия, с испанско гражданство, от името на MUN2 и Испано-турското сдружение, относно обработването на заявленията за убежище на турски граждани в Испания

Номер на петицията: 1165/2019

Теми: Убежище,  Конституционни въпроси,  Основни права

Държава: Испания

Наименование на сдружение: MUN2 , ASOCIACION HISPANO TURCA

Данни на вносителя на петицията  

Име: Alfredo Campos Garcia

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията осъжда нарушаването на правото на ЕС от Испания, като е установил редица нередности при прилагането на правото на Общността в областта на международната закрила. Вносителят посочва, че процедурите за проверка на заявленията за международна закрила отнемат повече от 24 месеца. Той посочва също и, че системата за управление на предварително записаните часове, която е достъпна чрез онлайн системата на държавната администрация, непрекъснато показва съобщението „в момента няма свободни часове“, когато кандидатите се опитват да си запишат час за подновяване на документите си, което според вносителя на петицията води до очевидно нарушение на задълженията относно документите на кандидатите, търсещи международна закрила. Сривът на системата за управление на часовете оказва изключително вредно влияние върху способността за упражняване на правото на заетост, тъй като кандидатите за международна закрила не могат да подновят документите си навреме и като по този начин не могат да осигурят прехраната си със собствени средства, те стават зависими от обществената система за прием на кандидати за международна закрила. Вносителят осъжда и недостига на персонал в службите, отговарящи за търсещите убежище и бежанците в Испания. И накрая, той се оплаква, че Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила и Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила, които би следвало да са транспонирани преди юли 2015 г., все още не са транспонирани правилно от испанските органи.