Петиция № 1335/2019 внесена от Герхард Фишер, с немско гражданство, от името на Aktionsbündnis gegen Tiertransporte (Сдружение за действие срещу транспортирането на животни), относно забраната за износ на живи животни извън Германия  
Данни на петицията  

1335/2019

Заглавие на резюмето: Петиция № 1335/2019 внесена от Герхард Фишер, с немско гражданство, от името на Aktionsbündnis gegen Tiertransporte (Сдружение за действие срещу транспортирането на животни), относно забраната за износ на живи животни извън Германия

Номер на петицията: 1335/2019

Теми: Транспорт,  Хуманно отношение към животните

Държава: Германия,  Европейски съюз

Данни на вносителя на петицията  

Име: European Parliament

Резюме на петицията  

Вносителят на петицията призовава за забрана на износа на живи животни в Германия и държавите – членки на ЕС. При липсата на правно основание за забраната той моли за приемането на законодателство според германската конституция и Германския закон за защита на животните.