Намиране на петиция 

Петициите се появяват в портала след приемането им от комисията по петиции. Повече информация относно обработката на петиции ще намерите в рубриката „Често задавани въпроси“.

Всяка държава от ЕС