10. Co se stane, pokud je petice prohlášena za přípustnou? 

Pokud petice splňuje požadavky na přípustnost, Petiční výbor ji prohlásí za přípustnou a v souladu s článkem 216 jednacího řádu Parlamentu rozhodne o dalším postupu.

V závislosti na okolnostech může Petiční výbor:

  • požádat Evropskou komisi, aby vaši petici předběžně prošetřila a poskytla informace o vztahu petice k příslušné legislativě EU;
  • předat petici jinému výboru Evropského parlamentu, který petici vezme na vědomí nebo podnikne další kroky (výbory mohou petice například zohlednit ve své legislativní činnosti);
  • ve výjimečných případech připravit úplnou zprávu, o které pak bude Evropský parlament hlasovat na plenárním zasedání, nebo uskutečnit inspekční cestu do příslušné země či oblasti a o svých pozorováních a doporučeních vydat zprávu;
  • podniknout jakékoli jiné kroky, aby se pokusil věc vyřešit nebo mohl předkladateli doručit vhodnou odpověď.

Pokud vaše občanská nebo podnikatelská práva porušil vnitrostátní orgán jiného členského státu, může vám Petiční výbor doporučit, abyste se obrátili na SOLVIT – online službu, kterou provozuje státní správa v každé zemi EU. Výbor petice přímo na SOLVIT neposílá, protože je pouze na vás, zda této možnosti využijete.

Ať už Petiční výbor rozhodne jakkoli, bude vás o svém rozhodnutí písemně informovat.