12. Jak se petice uzavírají? 

Vaše petice může být uzavřena v různých stadiích postupu:

a. poté, co výbor vydá rozhodnutí o přípustnosti;

 b. pro jednání petice výborem; výbor může rozhodnout, že případ byl dostatečně projednán a prozkoumán;

c. pokud výbor rozhodne, že v případě vaší petice nelze podniknout žádné další kroky, zařadí petici na zvláštní seznam pro uzavření (seznam B). Tento seznam se považuje za schválený na konci schůze výboru;

d. předkladatel může petici stáhnout nebo ji může Petiční výbor uzavřít, pokud od předkladatele neobdrží reakci ve stanovené lhůtě.

Jakmile výbor o vaší petici rozhodne, budete o jeho rozhodnutí a důvodech v každém případě informováni a dostanete potřebné informace a případně příslušnou dokumentaci.