14. Bude moje petice zveřejněna na portálu výboru PETI? 

Podané petice jsou zaregistrovány a je jim přiděleno jedinečné číslo, které vám bude doručeno poštou. Členové Petičního výboru poté dostanou shrnutí petice, aby mohli rozhodnout o její přípustnosti a dalším postupu. Shrnutí petice se na portálu objeví až poté, co bude rozhodnuto o její přípustnosti.

Petice podané Evropskému parlamentu se zveřejňují.

Jejich shrnutí ve všech úředních jazycích EU se zveřejní na petičním portálu Evropského parlamentu až poté, co Petiční výbor rozhodne o přípustnosti. Tato shrnutí obsahují jméno předkladatele (nebo jeho iniciály, pokud požádá o anonymní zacházení), národnost předkladatele, název petice a popis problematiky. Poté, co je shrnutí zveřejněno na petičním portálu Evropského parlamentu, je možné sledovat stav peticí nebo je podpořit online (viz sekce „Jak můžu podpořit petici? Co to znamená?“) .

Upozorňujeme, že Evropský parlament si vyhrazuje právo nezveřejňovat ani nepřekládat shrnutí petic, jejichž předmět se netýká otázek v působnosti EU, které neobsahují základní prvky nutné pro identifikaci pole působnosti EU, které jsou nekoherentní a bez jasné souvislosti s působností EU, nebo petic, které obsahují nenávistné projevy.