15. Jak bude chráněno moje soukromí? 

Evropský parlament vaše soukromí respektuje. Pokud si jako předkladatel nepřejete zveřejnění svého jména, může si vybrat, aby vaše petice byla považována za anonymní (viz oddíl „Anonymizace petice – co to znamená?“).

Pokud petici posíláte poštou, musíte takové požadavky v petici jasně a výslovně uvést. Pokud neuvedete požadavek, aby byla petice považována za plně veřejnou, bude petice zaslaná poštou označena za anonymní.