16. Anonymizace petice – co to znamená? 

Petice se po zaregistrování stávají veřejným dokumentem a Parlament může jméno předkladatele a obsah petice z důvodu transparentnosti zveřejnit. Různé petice se ale liší svým účelem a charakterem. Některé jsou osobnější povahy a obsahují citlivé osobní údaje. Jiné se týkají všeobecně známých nebo průřezových témat a mohly by dostat mnoho podpisů od podporovatelů, ty se proto považují za kampaně a zveřejňují se.

Aby se vyšlo vstříc těmto rozdílným potřebám a v rozsahu, který pro tuto možnost stanoví jednací řád Evropského parlamentu, mohou předkladatelé petic požádat o utajení totožnosti Evropský parlament může být v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 občanem požádán, aby zveřejnil příslušné osobní údaje v souladu s uvedeným nařízením. V takovém případě by mohl být Evropský parlament povinen dotyčné osobní údaje zveřejnit.

Další informace najdete v „Prohlášení o ochraně osobních údajů“ ve spodní části stránky. Petiční výbor si vyhrazuje právo petici anonymizovat z vlastního podnětu, aby bylo chráněno soukromí nebo citlivá data třetích osob v peticích.