19. Jak funguje vyhledávání existujících petic? 

Prohlížení už podaných petic vám může ušetřit čas a námahu: možná už existuje pro vás zajímavá petice, kterou můžete podpořit. Pro prohlížení petic nemusíte mít uživatelský účet ani být přihlášený(á).

Existují dvě možnosti vyhledávání:

a. Rychlé vyhledávání:

Rychlé vyhledávání najdete na stránce vpravo nahoře.

Rychlé vyhledávání funguje jako běžný vyhledávač – můžete hledat text obsažený v názvech shrnutí nebo ve shrnutích petic a výsledky se zobrazí podle relevance. Pokud hledáte konkrétní slovní spojení, spojte jednotlivá slova pomocí znaku „&“, např. „cenzura&umění“, pokud chcete hledat výraz „cenzura umění“.

b. Rozšířené vyhledávání

Při rozšířeném vyhledávání lze přizpůsobit parametry, takže přináší přesnější výsledky.

Vyhledávací formulář najdete v sekci „prohlížet petice“.

Advanced search

Vyberte alespoň jeden z parametrů vyhledávání – vyplňte textová pole nebo vyberte položku z některé rozbalovací nabídky. Můžete vyhledávat podle klíčového slova, roku, stavu nebo zemí, kterých se petice týkají. Vyberte alespoň jeden z parametrů a klikněte na „hledat“. Výsledky se zobrazí podle relevance a budou obsahovat petice, které už byly zveřejněny, tedy ty, které Petiční výbor označil za přípustné.

Vyhledávat můžete i podle více parametrů současně. V každém parametru také můžete zvolit více hodnot současně, pokud stisknete klávesu Ctrl a budete klikat na hodnoty, které si přejete vybrat; viz například parametr „status“ níže.

Advanced search- multiple

Jako klíčové slovo můžete použít jakékoli slovo v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU. Výsledky budou hledaná slova obsahovat v názvu nebo ve shrnutí petice. Není možné používat logické operátory AND, OR a * ani nelze vyhledávat přesný řetězec pomocí uvozovek („_“). Pokud chcete vyhledávat podle čísla petice, napište číslo ve formátu „NNNN/YYYY“, např. „2728/2013“, a to bez mezer.

Vyhledávání podle roku zobrazí petice, které byly v daném roce podány a zaregistrovány. I zde můžete vybrat více hodnot, pokud současně podržíte klávesu Ctrl a zvolíte požadované hodnoty.

Pole „status“ obsahuje pouze dvě možnosti: přípustná, nebo nepřípustná. Pokud zvolíte hodnotu „přípustná“, zobrazí se vám petice, které jsou stále otevřené, petice, které už byly uzavřeny, a petice, které je nebo není možné podpořit. „Nepřípustné“ petice zobrazí ty, které Petiční výbor označil za nepřípustné buď pro jejich povahu, nebo z důvodu procedurálních nedostatků.

Pomocí pole „vyberte zemi, jíž se petice týká“ můžete vyhledávat petice, které se vztahují nejméně k jedné konkrétní zemi. Je třeba si uvědomit, že hodnota „Evropská unie“ nezobrazí petice týkající se všech členských států; pro takové vyhledávání je třeba zvolit všechny členské státy (výběr více hodnot pomocí klávesy Ctrl). Hodnota „Evropská unie“ zobrazí petice, které se netýkají žádné konkrétní země, ale vyjadřují názory nebo požadavky týkající se celé EU.

Petice jsou zveřejňovány postupně poté, co Petiční výbor rozhodne o jejich přípustnosti.