2. Kdo může petici podat? 

Petice mohou podávat:

  • občané Evropské unie,
  • osoby mající bydliště v jednom z členských států Evropské unie,
  • právnická osoba se sídlem v členském státě Evropské unie.

Petice může být podána samostatně či společně s dalšími občany nebo osobami.

Pokud petici podepsalo několik fyzických či právnických osob, signatáři mohou určit jednoho představitele nebo jeho zástupce, kteří budou považováni za předkladatele. Pokud tito představitelé či zástupci nebyli určeni, Evropský parlament bude za předkladatele považovat prvního podepsaného nebo jinou vhodnou osobu.