21. Vidím, že bylo vytvořeno shrnutí mé petice. Jakým způsobem? 

Po podání a registraci petice vypracuje sekretariát Petičního výboru její shrnutí, které rozešle členům výboru. Ti pak rozhodnou o její přípustnosti a o dalším postupu.