3. Čeho se petice může týkat? 

Předmět petice se musí týkat věci, která spadá do oblasti činnosti Unie. Například to mohou být:

  • vaše práva jakožto evropského občana, která jsou stanovena ve Smlouvách,
  • životní prostředí,
  • ochrana spotřebitele,
  • volný pohyb osob, zboží a služeb,
  • vnitřní trh,
  • zaměstnanost a sociální politika,
  • uznávání odborných kvalifikací,
  • jiné problémy týkající se uplatňování právních předpisů EU.