32. Projednávají se na schůzi Petičního výboru všechny petice? 

Sekretariát každý rok obdrží velký počet petic. Většina se zpracovává písemným postupem. Petice, které Petiční výbor projedná na své schůzi, jsou vybírány na základě doporučení politických skupin nebo sekretariátu, zpravidla pokud se týkají obecného zájmu nebo by publicita mohla pomoci jejich vyřešení.