4. Jaké konkrétní požadavky by měla petice splňovat? 

Petice by měla být vyčerpávající a měla by uvádět všechny skutečnosti související s předkládanou záležitostí. Neměla by však obsahovat nepodstatné detaily. Měla by být napsána jasně a srozumitelně a může k ní být připojeno i shrnutí. Neměly by v ní být použity urážlivé či vulgární výrazy.

Petice je přípustná, pokud je předkladatel  občanem nebo rezidentem členského státu nebo má v případě právnické osoby sídlo v členském státě a pokud vznesené problémy spadají do oblasti činnosti Evropské unie a přímo se předkladatele dotýkají.

Nečitelné nebo nesrozumitelně napsané petice budou prohlášeny za nepřípustné.

Vezměte také prosím na vědomí, že Evropský parlament nemůže zvrátit rozhodnutí přijatá příslušnými orgány členských států. Evropský parlament není soudním orgánem a nemá pravomoc vést soudní vyšetřování, vynášet vlastní rozsudky ani měnit rozsudky, které vynesly soudy členských států.

Petiční výbor Evropského parlamentu se nezabývá žádostmi o informace ani obecnými komentáři k politice EU.