5. Komu je možné podat stížnost na nesprávný úřední postup ze strany institucí EU nebo státní správy členských států? 

Evropský parlament nemůže prošetřovat stížnosti na orgány a instituce EU. Podle článku 228 Smlouvy o fungování Evropské unie se stížnosti na nesprávný úřední postup ze strany orgánů a institucí Evropské unie podávají evropskému veřejnému ochránci práv.

Vezměte prosím na vědomí, že Evropský parlament a evropský veřejný ochránce práv nemohou prošetřovat stížnosti na orgány celostátní, regionální či místní správy členských států, a to ani v případě, že se stížnosti týkají záležitostí EU. Tyto stížnosti lze v mnoha případech adresovat celostátním či regionálním veřejným ochráncům práv nebo petičním výborům celostátních či regionálních parlamentů. Kontaktní údaje na všechny vnitrostátní veřejné ochránce práv jsou k dispozici na stránkách evropského veřejného ochránce práv.