6. V jakém jazyce je třeba petici napsat? 

Petice musí být vyhotovena v jednom z úředních jazyků  Evropské unie.