7. Jak petici podat? 

Petice mohou být podány dvěma způsoby:

a. elektronicky na petičním portálu:

Pokud si přejete podat petici prostřednictvím těchto stránek, přečtěte si prosím pečlivě informace a instrukce v sekci „Jak podat petici na petičním portálu“ a potom vyplňte online formulář.

Vezměte prosím na vědomí, že petice podané faxem nebo e-mailem či jinými než uvedenými způsoby komunikace, nemohou být zpracovány.

b. poštou na následující adresu:

European Parliament

Chair of the Committee on Petitions

c/o PETI Secretariat
Rue Wiertz 60
1047 Brussels

BELGIUM

Pokud chcete předložit petici v papírové podobě, mějte na paměti, že neexistuje žádný formulář ani standardní formát, kterého byste se měli držet.

Je nutné, aby petice:

  • uváděla vaše plné jméno, státní příslušnost a místo trvalého bydliště (v případě skupinové petice musí být uvedeno jméno, státní příslušnost a místo trvalého bydliště předkladatele nebo alespoň prvního podepsaného občana),
  • byla podepsaná.

Petice v psané podobě, které neobsahují výše zmíněné informace nebo nejsou podepsané, nebudou Evropským parlamentem zpracovány.

Vaše petice může obsahovat přílohy, včetně kopií případných podkladových dokumentů.