8. Co se s mojí peticí děje po podání? 

Poté, co petici podáte Parlamentu (elektronicky nebo poštou), bude zaregistrována útvary Evropského parlamentu. Pokud o to požádáte, bude označena jako anonymní a bude jí přiděleno číslo petice. Vy pak dostanete písemné potvrzení, že vaše petice byla přijata.

Jakmile je petice zaregistrována, dostane ji sekretariát Petičního výboru Evropského parlamentu k analýze a posouzení.

Pokud by byly třeba další informace, sekretariát se na vás obrátí pomocí kontaktních údajů uvedených ve vaší petici. Proto je důležité uvést aktuální kontaktní údaje. Sekretariát připraví shrnutí petice a doporučení pro další postup pro členy Petičního výboru.

O přípustnosti nebo nepřípustnosti peticí rozhoduje Petiční výbor Evropského parlamentu. Výbor také rozhoduje o zařazení petice na svůj pořad jednání.