9. Co se stane, pokud je petice prohlášena za nepřípustnou? 

Pokud vaše petice nesplňuje požadavky na přípustnost (viz příslušný oddíl „Jaké konkrétní požadavky by měla petice splňovat?“), Petiční výbor ji prohlásí za nepřípustnou. Nepřípustné petice se archivují a nepodnikají se žádné další kroky. Výbor vás o svém rozhodnutí bude písemně informovat.

Podle předmětu vaší petice vám Petiční výbor může doporučit, abyste se obrátili na neunijní subjekt (např. Evropský soud pro lidská práva), na vnitrostátní orgán (např. vnitrostátního ochránce lidských práv nebo vnitrostátní petiční výbor) nebo na soud.