Petice č. 0058/2020, kterou předložil S.S., státní příslušnost: Německo, ve věci testování na zvířatech  
Údaje o petici  

0058/2020

Název shrnutí: Petice č. 0058/2020, kterou předložil S.S., státní příslušnost: Německo, ve věci testování na zvířatech

Číslo petice: 0058/2020

Témata: Dobré životní podmínky zvířat

Země: Evropská unie,  Německo

Údaje o předkladateli  

Jméno: E. P.

Shrnutí petice  

Předkladatel vyzývá k okamžitému zákazu testování na zvířatech. Vysvětluje, že existují alternativní testovací metody, a uvádí příklady z Nizozemska.