Petice č. 0135/2019, kterou předložil Matias Kiviniemi, státní příslušnost: Finsko, ve věci rozšíření záruk na výrobky v EU  
Údaje o petici  

0135/2019

Název shrnutí: Petice č. 0135/2019, kterou předložil Matias Kiviniemi, státní příslušnost: Finsko, ve věci rozšíření záruk na výrobky v EU

Číslo petice: 0135/2019

Témata: Vnitřní trh,  Práva spotřebitelů,  Životní prostředí – odpad

Země: Evropská unie

Údaje o předkladateli  

Jméno: Matias Kiviniemi

Shrnutí petice  

Předkladatel petice vyzývá Evropský parlament, aby posoudil finanční dopad rozšíření záruk pro evropské spotřebitele, podniky a výrobu. Předkladatel rovněž žádá Evropský parlament, aby rozšířil směrnice o právech spotřebitelů tak, aby byly stanoveny nezbytné kategorie výrobků a záruční plány pro každou z nich. Předkladatel vyzývá Evropský parlament, aby zavedl postup pro pravidelné vyhodnocování a aktualizace plánů postupu. Předkladatel požaduje udržitelnější přístup k zárukám výrobků, které poskytují delší záruku a zvyšují míru oprav ve srovnání s odpadem.