Petice č. 0165/2018, kterou předložil Mario Berger, státní příslušnost: Německo, ve věci vyloučení ze zpátečního letu v případě že cestující nenastoupili na úvodní let  
Údaje o petici  

0165/2018

Název shrnutí: Petice č. 0165/2018, kterou předložil Mario Berger, státní příslušnost: Německo, ve věci vyloučení ze zpátečního letu v případě že cestující nenastoupili na úvodní let

Číslo petice: 0165/2018

Témata: Práva spotřebitelů

Země: Evropská unie

Údaje o předkladateli  

Jméno: Mario Berger

Shrnutí petice  

Předkladatel je toho názoru, že uvedený postup porušuje jeho práva spotřebitele, neboť skutečnost, že cestující nevykonal první cestu, vedla k jeho automatickému vyloučení ze zpátečního letu. Vysvětluje, že pro služební cestu z Kodaně do Mnichova musel zadat novou rezervaci na dřívější let. Domnívá se, že by tento postup neměl být legitimním důvodem pro to, aby mu bylo znemožněno nastoupit do již zarezervovaného zpátečního letu. Předkladatel je přesvědčen, že má právo nastoupit na již zaplacený zpáteční let a že jednání letecké společnosti představuje jak protiprávní vypovězení, tak i porušení smlouvy.